RoundUp Systems tillhandahåller produkter och tjänster anpassade för interaktiva konferenser och mötesformer. Det är vår övertygelse att det interaktiva mötet ger en högre grad av delaktighet, enighet och motivation.

RoundUp's kunder är i första hand mötesproducenter och företag som arrangerar egna konferenser/möten. RoundUp's uppgift är i första hand att ge dessa support, både vad gäller teknik och metodik, för det planerade mötet.