RoundUp är en applikation utvecklad för att skapa interaktivitet och dialog vid gruppmöten där behoven är att informera och kommunicera budskap både internt och externt.

Funktionerna i RoundUp har vi valt att dela in i tre kategorier:
  • Basutförande
  • Tilläggsfunktioner
  • Redaktionen
Posten