Externa Applikationer
I och med att RoundUp har tillgång till en egen web- och sql-server, öppnas möjligheten att producera kundspecifika applikationer för varje tillfälle. Tävlingar, roll- eller strategi-spel etc, möligheterna är många. Flash, ShockWave eller HTML är några av de redskap som finns tillgängliga.

Enkäter
En webbaserad enkätmodul finns som tillägg till RoundUp. Den går att använda både på det fysiska mötet och före/efter via Internet. Materialet registreras i en databas där sammanställningen sker automatiskt. Tabeller och diagram ingår i sammanställningarna som enkelt kan utformas till rapporter på nätet eller på papper. Import/export av diagram till ett annat program, t ex Word eller Powerpoint är möjligt. Kundundersökningar, utvärderingar, attitydundersökningar, personalenkäter - användningsområdena är många. Kräver tilläggsutrustning vid körning på fysiskt möte.