RoundUp - gör passiva åhörare till aktiva deltagare.

Nu kan du på allvar skapa dialog, engagemang och delaktighet när du möter dina anställda eller dina kunder. RoundUp hjälper dig att skapa bättre förståelse kring dina budskap, att nå enighet i viktiga frågeställningar eller att helt enkelt bara ta reda på vad din målgrupp tycker i vissa frågor, vilket kan vara nog så viktigt. Bjud in din målgrupp till aktiv dialog och du kommer att märka förändringen.

Med hjälp av RoundUp är det lättare att skapa aktiv dialog kring de budskap som är tänkt att förmedlas under konferensen eller mötet. Bara genom att låta deltagarna ställa de frågor de tycker de vill ha svar på ökar intresset hos din målgrupp och ger ofta dig som avsändare värdefull information om din målgrupps intressen.

Genom att skapa frågor och intressanta workshop's där deltagarna verkligen får "tycka till" skapar engagemang hos din målgrupp. När de dessutom får delta i rankingprocesser där t.ex. de fem mest intressanta svaren ska röstas fram, ja då skapas verkligen delaktighet.

En intressant egenskap vid all dialog är att den oftast är utvecklande, lärande och rolig att delta i. RoundUp's funktioner är framtagna för att stimulera till maximal dialog hos mötesdeltagarna.

Du kan använda RoundUp på flera olika sätt när du planerar din konferens eller ditt möte. Som verktyg i ett eller flera korta pass eller, välja att integrera RoundUp's funktioner i det övergripande programmet för konferensen eller mötet. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och våra många genomföranden. Självklart visar vi gärna alla möjligheter med RoundUp så att du förstår vad vi menar med att "göra passiva åhörare till aktiva deltagare".